סרטונים מפסל החירות ומוזיאון ההגירה באי אליס

פסל החירות הלאומית לזיכרון וידאו

פסל החירות הלאומית: מעבורת

פסל ליברטי אנדרטה לאומית: הגעה

פסל של ליברטי אנדרטה לאומית: מבט על העליון של הכן

אליס איילנד & האי אליס מוזיאון הגירה סרטי וידאו אליס אי האנדרטה הלאומית: הגעה

האי אליס האנדרטה הלאומית: וידאו #2

האי אליס האנדרטה הלאומית: וידאו #3

האי אליס האנדרטה הלאומית: וידאו #4